Akraba ziyaretinin önemi nedir ?

Nedir Akrabalık ? Kişileri kan yada evlilik bağıyla bağlayan ilişkilerdir. Akraba ve yakınları ziyaret etme, hallerini ve hatırlarını sorma, gönüllerini alma hususuna dinimiz büyük önem göstermiştir. İslam’da insanlar arası ilişkilere önem verildiği gibi özellikle yakınlardan başlayarak anne ve babanın ve sırayla diğer akrabaların ziyaret edilip gözetilmesi prensibi son derece önemlidir. Akrabalarımız, özellikle hala, teyze, amca, dayı, gibi yakınlarımız aileden sayılır. Onları kendi yakınlarımız bilerek davranışlarımızı ayarlamakta büyük faydalar vardır. Rasûlüllah (s.a.s): “Teyze, anne yerindedir.” (Tirmizi, Birr, 5) buyuruyor. Amca da baba yerindedir. Bu kadar yakın olan kişilere karşı yerine getirilmesi gereken bazı ahlâkî görevlerin bulunması tabiidir. Peki akrabalığın dinimizde önemi nedir ? Akraba ziyaretinin önemi nedir ? hadislerle beraber inceleyelim

Akraba ziyaretinin önemi

Bir Fakıh (Fakıh: İslam hukuku bilgini) aynen şu şekilde anlatıyor: Ebulkasım Abdurrahman b. Muhammed, Fâris b. MürdeveyhMuhammed b. Fazl, Muhammed b. Ubeyd Tanatusi, Amr b. Osman, Mûsa b. Talha yolu ile gelen bir rivayette Ebu Eyyub (r.a.) şöyle anlatıyor;

Resûlullah’a bir Arap köylüsü geldi; devesinin yularından tuttu. Sonra şu dilekte bulundu:
Ya Resûlallah! Beni cennete yaklaştıran, cehennemden uzaklaştıran ameli anlatır mısın?
Resûlullah (s.a.v.) şöyle anlatti:
-“Allah’a ibadet etmelisin; Ona hiçbir şeyi ortak koşmamalısın. Namazını kılmalı, zekâtını da vermelisin. Akrabani da ziyaret etmelisin.”

Hakim Ebü Hasan Ali Serdari, Ebü Muhammed Abdullah b. Ahvas, Hüseyin b. Ali b. Affan, Hani b. Said, Selman b. Yezid yolu ile Abdullah b. Ebi Evfa (r.a.) anlatıyor:
Bir arife günü öğlen vakti Resülullah ile oturuyorduk. Resülullah (s.a.v.) aniden:

“Akraba ziyaretini kesen kimse, benimle oturmasın. Bizden ayrılıp gitsin.” diye buyurduğunda birisi hariç, hiç kimse kalkmadı.

Kalkan kişi geldikten sonra Resúlullah (s.a.v.) ona şöyle sordu:
“Neyin vardi ki, kalktın, senden başka kalkan olmadı?”
Şöyle anlattı:
Ya Resûlallah, sözünü duyunca kalkıp gittim çünkü bana gelip gitmeyen bir teyzem vardı. Onun ziyaretine gittim. Beni gören teyzem aynen şöyle söyledi. Seni buraya getiren neydi? Adetin olmadığı halde niçin geldin? diyince emrini bildirdim. Benim için Allah’tan bağış talebinde bulundu. Bende onun bağışlanmasını diledim.

Bunun üzerine Resûlallah(s.a.v.) şöyle buyurdu;
“İyi etmişsin, otur. Şu bir gerçektir ki aralarında akraba ile ilişkisini kesen biri bulunan bir topluluğa rahmet inmez.”

Akraba ilişkisini kesmek günahtır.

Burada Resûlullah (s.a.v.)’in akraba ziyaretinin o kulu Allahın rahmetine yaklaştıran bir unusur olduğunu anlatmak istediğini anlamaktayız.

Bu haber gösteriyorki akraba ile ilişkiyi kesmek büyük günahtır. Akrabayla ilişkisini kesene rahmet gelmeyeceği gibi bununla beraber olana da rahmet gelmeyeceği anlaşılmaktadır. Müslüman akrabasını terk ettiği için Allah’tan af dilemeli ve tez zamanda akrabasına kavuşmalıdır.

Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir.
” Akraba ziyareti kadar sevabı peşin gelen bir iyilik yoktur. Allah’ın işleyene dünyada çabuk ceza vermesi yönüyle ahirete kalan hariç şu günahtan daha layığı yoktur.’Çeşitli yollardan insanlara sataşmak, akraba ziyaretini bırakmak'”

Size gelmeyen akrabalarınıza siz gidin!

Muhammed b. Fazl, Yezid b. Harun, Haccac b. Ritat, Amr b. Şuayb babasından o da dedesinden naklen şöyle anlattı
Resülullah’a biri geldi; şöyle dedi:
Benim akrabalarım var. Kendilerine gidiyorum ama onlar bana gelmiyorlar. Bana haksızlık ediyorlar; affediyorum. Bana kötülük ediyorlar; iyilik ediyorum. Onların bu yaptığına karşılık ben de aynısıni yapayım mı?
Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Hayır olmaz. Onlara karşılık aynısını yaparsan onların ettiğine ortak olursun. Faziletli yanı al. Onlara sen git. Sen böyle yaptıkça Allah’tan sana yardım gelir.”

Kaynak : Tenbihü’l Gafilin Sahife 142-143

İlave bilgi için :
Akraba evliliği günah mıdır ? Yakın akraba ile evlilik
Fakir kardeşe zekat verilir mi ? Akrabaya zekat verilir mi ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir