Akraba evliliği günah mıdır ? Yakın akraba ile evlilik

Değerli takipçilerimiz bu yazımızda Akraba evliliği günah mıdır ? Yakın akraba ile evlilik ne gibi sorunlara sebep olur inceleyeceğiz.

Yüce Kitabımız Kur’ân-ı Kerim’de evlilik konusuna önem verilmekle beraber her genç evlenip yuva kurması için teşvik edilmiştir. Tabiki evliliğinde belirli şartlar taşıması gerektiği bildirilmiştir. Evlenmenin haram olduğu kız kardeş, teyze, hala vb. yakın akrabalar olduğunu Hangi Kadınlarla Evlenilemez? Evlenilmesi Yasak Olan Kadınlar? adlı yazımızda paylaşmıştık. Bu yazımızda yer alan bir ayeti kerimede şöyle buyrulmaktadır:

Müslüman olan kadınlardan evlenilmesi yasak olanlar da şu ayet-i kerime ile tespit edilmiştir. “Şu kadınlarla evlenmeniz size haram kılındı: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, gerdeğe girdiğiniz kadınlarınızın yanında kalan üvey kızlarınız,-onlarla gerdeğe girmemişseniz size bir engel yoktur. Öz oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi bir arada almanız…”

Nisa 4/23

Bunların dışında kalan kuzen diye tabir edilen amca, dayı, hala, teyze kızlarıyla evlenmeye ruhsat vermiştir. Peygamber Efendimiz de bu ruhsatı kendisi ve yakınları üzerinde de kullanmıştır. Bilindiği gibi, Peygamberimizin hanımlarından Zeyneb binti Cahş, halasının kızıydı. Ayrıca kendi kızı Hz. Fâtıma’yı amcası oğlu Hz. Ali’ye nikâhlamıştı.

Dinimiz her ne kadar akraba evliliğine ruhsat versede sağlıklı olmadığını bazı hadislerde görmekteyiz
İmam-ı Gazali Hazretleri, sünnet ölçüleri içinde evlenecek eşlerde aranan vasıfları sayarken, cinsî duygunun zayıf olacağından dolayı kızın yakın akrabalardan olmamasını da zikreder.

“Pek yakınınız olan bir kadınla evlenmeyin; çünkü çocuk zayıf, çelimsiz olur.”

(Terbiyetü’l-Evlâd, 1: 39; ihya, 2: 42)

Yine bu hususta,

“Yabancılarla evlenin, yakınlarınızla evlenmeyin.” 

(Kadı Beydâvî. Gâyetü’l-Gusâ, 2: 721)

mealindeki hadis de bu hikmetleri nazara vermektedir.
Akraba evliliklerinde yaşanılabilecek bir geçim sıkıntısının da akrabalık bağlarına zarar verebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yine aynı şekilde önemli olan ve dikkat edilmesi gereken olaylardan biri de yakın akraba arasında emzirme olayının çokça olması ve bunun unutulması sonucu süt kardeşlerin birbiriyle evlendirilmesidir.

Hadislerden de anlayacağımız üzere Akraba evliliği günah mıdır ? sorusunun yanıtı Hayır günah değildir. Dinimizce bir sakıncası yoktur. Fakat sözü edilen sakıncalar da kesinlikle yaşanacaktır anlamına gelmemektedir. Yalnız yabancı birisi ile yapılan bir evliliğin akraba evliliğine istinaden sakıncasız olduğu görülmektedir. Dip not olarak; “İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan erkeklerle kadınlarınızı evlendirmeyin” (Bakara, 2/221) buyrulmaktadır.

Ekstra bilgi için Tıklayınız: Çocuğu olmayan biriyle evlenmenin sakıncası var mıdır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir