Adetliyken ilişkiye girmek günah mı ?

Adet döneminde kadınlarla ilişki nasıl olmalıdır ?

Halk arasında adet yada regl diye adlandırılan bu dönem kadınları erkeklerden ayıran en önemli özelliktir. Adet anormal yada çirkin değil aksine kadının yaradılışında var olan bir durumdur. İslamın çıkışı sırasında cahiliye dönemi Arapları adet döneminde iken kadına arkadan Hristiyanlar önden yaklaşıtlar, Yahudiler ise uzak durur hatta temizlendikten bir hafta sonraya kadar beraber olmazlar birlikte yiyip içmezlerdi. Peki Adetliyken ilişkiye girmek günah mı ?

Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurulur:

“Ey Muhammed, sana kadınların hayız halinden sorarlar. De ki: O, kadına eziyet veren bir haldir. Hayız halindeyken kadınlardan uzaklaşın ve temizleninceye kadar da onlara yaklaşmayın. Temizlendikten sonra onlara Allah’ın emrettiği yerden yaklaşın.”

(Bakara;2/222)

Bir hadiste ise şöyle buyurulur:

“Bu hayız, Allah’ın Âdem (a.s)’in kızlarına yazdığı bir şeydir.”

(Buhârî, Hayz, 1,7, Edâhî, 3, 10; Müslim, Hacc,119,120; Ebû Dâvud, Menâsik, 23).

Cinsel ilişki dışındaki şeyler, normal zamanlardaki gibi yapılabilir.

Adet gören eşten uzak kalma konusunda Peygamber efendimiz (s.a.v) şu cevabı vermiştir:
“(Âdet gören kadınla) Cinsel ilişki dışındaki şeyler, normal zamanlardaki gibi yapılabilir.” (Müslim, Hayz” 16; Nesaî, Tahâret, 18; İbn Mâce, Taharet, 12).
Kur’ân da, âdetten “pislik” olarak değil, “eziyet” olarak söz edilmiş, bununla, sıkıntıda bulunan hayızlı kadın korunmak istenmiştir. Diğer yandan Peygamber efendimiz (s.a.v)’in eşleriyle dizkapağı ve göbek arası dışındaki normal ilişkilerini sürdürdüğü bilinmektedir. (bk. Buhârî, Hayz, 5, Tahâret,175; Dârimî, Tahâret,108).

Okumak için Tıklayınız : Hamileyken cinsel ilişkiye girmek günah mı ?

Adet dönemindeki bir kadının yemek yapması günah mıdır ?

Âdetli kadının temiz olmayan yönü sadece âdet kanıdır. Onun tükrüğü ve teri pis değildir. Pişirdiği yenir ve yemek artığı da temizdir. Hz. Âişe (ra)’den (ö. 57/676) şöyle dediği nakledilmektedir:
“Adetli iken, kemikli eti ısırır, sonra O’na verirdim. Alır ve benim ısırdığım yerden ısırırdı. Yine âdetli iken su içtiğim kabı O’na verirdim, alır ve ağzını benim ağzımı koyduğum yere koyar ve içerdi.” (Müslim Hayz, 14). (Hamdi DÖNDÜREN)

Adetliyken ilişkiye girmek günah mı ?

Adet dönemi içerisindeki bir kadın ile kocasının cinsel ilişkide bulunması ya da göbek ile diz arası kısımla oynaşması haramdır. Bu yasak Kur’an-ı Kerim’de de yer almaktadır.

“Aybaşı halinde kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın.”

(Bakara, 2/222)

Bu hükmün diğer bir gerekçesi ise Peygamber (asm)’in “Ay başı iken hanımımdan bana helal olan nedir?” diye soran Abdullah b. Sa’d’e: “İzarın üstü sana helaldir.” (Ebu Davud) demesidir. İzarın altından faydalanmak cimaya davet edeceği gibi şöyle denilmektedir: “Her kim yasak bölgenin çevresinde dolaşacak olursa, ona düşme ihtimali de yüksektir.”

Burada geçen “izar” ise vucudun belden aşağısını örten kısımdır ki bu da göbek ile diz kapağı arasındaki kısımdır. Bunun dışındaki kısımlardan erkeklik organı ile yahut, öpmek, sarılmak, dokunmak ve buna benzer davranışlarla yararlanılabilir. (Prof. Dr. Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi)

Okumak için TIKLAYINIZ: Adetliyken cinsel ilişkiye girmenin zararları ve günahı

Adet döneminde kadınlarla ilişki nasıl olmalıdır sorusunun haricinde bir başka önemli husus olan “Adet Dönemi Bitince Gusul abdesti almadan ilişki olur mu?” sorusunun cevabı için Buraya Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir