Adet kanıyla büyü nasıl yapılır? Günah mıdır?

Tarafımıza ulaşan bir soruda Günümüzde çokça meşhur olan Adet kanıyla büyü nasıl yapılır? Günah mıdır? sorulmuş.

Öncelikle büyülerin nasıl yapıldığıyla alakalı hiç bir fikrimiz olmadığını belirtmekle beraber büyü yapmanın çok büyük bir günah olduğunu da belirtelim. Büyü ve büyücülük İslâm’da yasaklanmıştır. Kur’an-ı Kerîm’de büyücülerin iflah olmayacağı (Tâhâ, 20/69) belirtilmiştir. Bu sebeple müslümanların çoğu zaman küfre sürükleyen, küfre sürüklemediği zamanlarda bile çok büyük günah olan büyü yaptırmakla uğraşmaması gerektiğini söylemeliyiz. Muhabbet için yapmanın, ipliğe okumanın, büyü yapmanın şirk olduğu da belirtilmiştir (Nesâî, Tahrim 19). Büyüye inanan kişinin cennete giremeyeceği de belirtilmiştir. (Ahmed İbn Hanbel, II, 83; IV, 399)

Bir hadisi şerifte şöyle buyrulmaktadır;

“İnsanı helaka sürükleyen yedi şeyden sakınınız.”
1- Allah’a şirk koşmak,
2- Sihir (büyü) yapmak,
3- Katillik,
4- Faiz yemek,
5- Yetim malı yemek,
6- Cihadda savaştan kaçmak,
7- Evli ve namuslu bir kadına, zina etti diye iftira etmek.) 

(Buhârî, Vasâyâ 23, Tıb 48, Hudûd 44; Müslim, Îmân 145. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vesâyâ 10; Nesâî, Vesâyâ 12)

Büyü değil dua edelim!

Adet kanıyla büyü nasıl yapılır yerine Yüce Allahımızdan bir şeyi en güzel nasıl isteriz sorusunun araştırmasını yapmalıyız. Bir şeyi hayırlısıyla istemenin en güzel yolu duadır. Şüphesiz ki Yüce Allah edilen tüm duaları ama bu dünyada ama ahirette kabul eder.

“Allah’a dua eden herkese Allah icâbet eder. Bu icâbet, ya dünyada peşin olur, ya da ahirete saklanır, yahut da dua ettiği miktarca günahından hafifletilmek suretiyle olur, yeter ki günah talep etmemiş veya sıla-ı rahmin kopmasını istememiş olsun, ya da acele etmemiş olsun.” 

(Tirmizî, Daavât 145)

İlave Bilgi için Tıklayınız : Hayırlı iş için büyü yaptırmak günah mıdır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir