Abdest’in farzları ve sünnetleri nelerdir

Abdest Nedir, Abdestsiz Namaz, Abdestin farzları ve sünnetleri..

Abdest müslümanların belirli bir hal içinden çıkmak yada ibadete hazırlanmak maksadıyla belli uzunvlarını temizlemesine denir.

Abdestsiz namaz olurmu?

Abdestsiz olduğunu bilerek zaruretsiz namaz kılan kafir olur. Namaz kılarken abdesti bozulan hemen omuzuna selam verip namazdan çıkar. Vakit çıkmadan abdestini tekrardan alıp namazını tekrardan eda eder.

Abdestin farzları nelerdir?

Abdestin farzı dörttür;

 1. Yüzü bir kere yıkamak
 2. İki kolu dirsekleri ile birlikte bir kere yıkamak
 3. Başın dörtte birini meshetmek
 4. İki ayağı iki yandaki topuk kemikleri ile birlikte bir kere yıkamaktır.


Abdestin sünnetleri nelerdir?

Abdestin sünnetleri ise 18 dir. Onlarda Aşağıdaki Gibidir

 1. Helaya girerken ve abdeste başlarken besmele çekmek.
 2. Elleri bilekleri ile beraber 3 kere yıkamak.
 3. Ağzı ayrı ayrı su ile üç kere yıkamak buna mazmaza denir.
 4. Burnu ayrı ayrı su ile üç kere yıkamak buna istinşak denir.
 5. Kaşların sakalın ayağın altındaki görünmeyenleri ıslatmak sünnettir.
 6. Bunların üzerine yıkamak farzdır. Eğer kıllar seyrek olup altlarındaki deri görünüyorsa deriyi yıkamak yani ıslatmak farz olur.
 7. Yüzünü yıkarken iki kaşın altını ıslatmak.
 8. Sakalın sarkan kısmını mesh etmek.
 9. Sakalın serkan kısmının içine sağ elin yaş parmaklarını tarak gibi sokmak tahlil etmek.
 10. Dişleri bir şey ile ovmak temizlemek.
 11. Başın her tarafını bir kere mesh etmek.
 12. İki kulağı bir kere mesh etmek. Kulakla yanak arasını yıkamak farzdır.
 13. Enseyi, üçer bitişik parmaklarla, bir kere mesh etmek.
 14. El ve ayak parmaklarının arasını tahlil etmek. Ayak parmaklarını tahlil için, sol elin küçük parmağı sağ ayağın küçük parmağından ve sonra, sol ayağın büyük parmağından başlayarak ayak parmakları arasında sıra ile alt taraftan sokulur.
 15. Yüzü yıkayacağız zaman kalp ile niyet etmek ağız ile de niyet etmek sünnettir.
 16. Tertipli olmak nasıl yani sıra ile iki eli ağzı burnu yüzü kolları başı kulakları enseyi ve ayakları yıkamak ve mesh etmektir bu sırayı bozmamaktır.
 17. Delk etmek yani yıkanan yerleri ovmaktır.
 18. Müvalat yani, her uzvu birbiri arkasından çabuk yıkamaktır.

Abdestin edepleri nelerdir?

Edepten kasıt yapılırsa sevap olan yapılmazsa herhangi bir günahı olmayan şeylerdir.

 1. Abdesti namaz vakti girmeden önce almak.
 2. Helada taharet alırken, kıbleyi sağ veya sol tarafa almak. Abdest bozarken kıbleye önünü ve arkasını dönmek tahrimen mekruhtur. Ayakları açıp çömelmek edeptir.
 3. Necaset bulaşmamış ise su ile taharetlenmek edeptir.
 4. Taharetlendikten sonra bez ile kurulanmak. Bez yok ise el ile kurulanmak
 5. taharetlendikten sonra avret mahallini hemen örtmek.
 6. Başkasından yardım istemek abdesti kendisi almak.
 7. Kıbleye karşı abdest almak.
 8. Abdest alırken konuşmamak.
 9. Her uzvu yıkarken kelime-i şehadet okumak.
 10. Abdest dualarını okumak.
 11. Ağzına sağ el ile su vermek
 12. Burnuna sağ el ile su vermek
 13. Burnunu sol el ile temizlemek.
 14. Ağzı yıkarken dişleri misvak ile temizlemek.
 15. Ağzı yıkarken oruçlu değilse gargara yapmak.
 16. Burnu yıkarken suyu kemiğe yakın çekmek.
 17. Kulağı mest ederken birer parmağı kulak deliğine sokmak.
 18. Ayak parmaklarını tahlil ederken sol elin küçük parmağı ile tahlil etmek.
 19. Elleri yıkarken geniş yüzüğü yerinden oynatmak daha sıkı yüzüğü oynatmak ise farzdır.
 20. Su bol ise de israf etmemektir.
 21. Suyu yağ sürer gibi az kullanmamaktır. 3 Defa yıkanan yerden en az 2 damla su damlamalıdır.
 22. Bir kaptan abdest alınca o kabı dolu bırakmaktır. Ibriğin ağzını kıbleye karşı durdurmalıdır. Namaz kılacak bir yolcu, kıble cihetini, ibriğin ağzına bakarak kolyca anlar.
 23. Abdest bitince veya ortasında (allahımmec’aini minettevvabin) duasını okumak.
 24. Andestten sonra sübha yani iki rekaat namaz kılmaktır.
 25. Abdestli iken abdest almaktır. Yani abdest tazelemek te denilebilir.
 26. Yüzü yıkarke n göz pınarını ve çapakları temizlemek.
 27. Yüzü kolları ayakları yıkarken farz olan yerlerden biraz fazlasını yıkamak. Kolları yıkarken avuca su doldurup direseğe doğru akıtılmalıdır.
 28. Abdest alırken kullanılan sudan elbiseye üste başa sıçratmamaktır.


Abdest alırken yapılmaması gerekenler nelerdir?

Abdest alırken yapılmaması gerekenler vardır. Bunlar 12 tanedir ve bazıları mekruh bazıları ise haramdır.

 1. Helada ya da kırda abdest bozarken kıbleyi öne arkaya getirmemelidir.
 2. Taharetlenmek için biri yanında avret yerini açmak haramdır.
 3. Sağ el ile taharetlenmemelidir.
 4. Su olmadığı zaman gıda maddesi ile gübre ile kemik ile hayvan gıdası ile kömür ile ve başkasının malı ile saksı kiremit parçası ile kamış ile ve yaprak ile ve bez ile kağıt ile taharetlenmek mekruhtur.
 5. Abdest alınan havuza Tükürün memeli ve sümkürülmemelidir.
 6. Abdest azasını hududundan pek aşırı veya eksik olarak yıkamamalı ve üçten az veya çok yıkamamalı.
 7. Abdest azasını taharetde kuruladığı bez ile kurulamamalıdır.
 8. Yüzü yıkarken suyu yüze çarpmamalı alın hizasından aşağıya dökerek yüzü yıkamaladı.
 9. Suya üflememelidir.
 10. Ağzı ve gözleri sıkı kapamamalıdır. Dudakların görülen kısmı yada göz kapaklarında kuru yer kalırsa abdest kabul olmaz.
 11. Sağ el ile sümkürülmemelidir.
 12. Baş, kulaklar yada enseden birini her defasında eli birden fazla ıslatarak mesh edilmemelidir.


Tenbih

Zaruret olmadıkça aşağıdaki şeylere dikkat edilmelidir.

 • İki eli çolak olan, tahâretlenemez. Kolları toprağa, yüzünü duvara sürerek teyemmüm eder. Yüzünde de yara varsa, namâzı abdestsiz kılar ve namazlarını terk etmez. Namazın Önemine Buradan Ulaşabilirsiniz
 • Hasta olana, zevcesi, câriyesi, çocukları, kardeşleri abdest aldırır.
 • Taş ve benzerleri ile tahâretlenmek, su yerine geçer.
 • Abdesthâneye girmek için, husûsi şalvar kullanmak ve başı örtülü girmek
 • müstehabdir.
 • Helâya girerken elinde, Allahü teálânin ismi ve Kuran-ı Kerim yazılı
 • şey bulunmamalıdır.Birşeye sarılmiş veyâ cebde olmalıdır.
 • Helâya sol ayakla girip, sağ ayakla çıkmalıdır.
 • Helâda avret yerini, çömelince açmalı, konuşmamalıdır.
 • Avret yerine ve necasete bakmamalı helaya tükürmemelidir.
 • Hiç bir suya yola ve kabristana abdest bozmamalıdır.
  Görsel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir