Abdest Alınabilir Sular nelerdir? Hangi sularla abdest alınır

(Dürr-ül-muhtâr) da ve bunun açıklaması olan (Redd-ül-muhtâr) da Abdest Alınabilir Sular hakkında buyuruyor ki: Küçük abdest yani namâz abdesti ve boy abdesti yani gusül abdesti almak için mutlak su kullanılır.

Mutlak Su neye denir ?

Mutlak su demek, ismi yanında başka kelime söylenmeyen su demektir. Yani yalnız su denilen sulardır. Yağmur suyu, akarsu yani dere, nehir, kaynak suları, kuyu, deniz ve kar suları, mutlak sudur. Müsta’mel yani kullanılmış su, pis su ve çiçek suyu, üzüm suyu gibi, cinsi, sıfatı ile söylenen sular mutlak su değildir. Bunlarla gusül abdesti yada normal abdest alınamaz. Abdest alınamayan bu sulara Mukayyed su denir. Zemzem suyu ile abdest veya gusül abdesti alınabilmektedir ve mekruh dahi değildir. Güneşte durmuş su ile de abdest almak câizdir. Fakat tenzîhen mekruhtur.

Mukayyed su nedir ?

Abdest alınamayan sulara mukayyed su denir. Ağaçtan, ottan, meyveden, asmadan çıkan, damlayan su temizdir. Fakat mesela süngerin, otun suyu temâm emmesi ile olur.

İkincisi, sabun ve benzeri temizleyici maddelerden olmayan bir maddenin, su ile ısıtılması ile olur. Et suyu, bakla suyu bunlara örnektir. Bu halde, suyun üç sıfatı değişmese de ve su akıcılığını kaybetmese de, mukayyed su olur. Sabun, sedir gibi temizleyici madde ile ısıtılan su, akıcılığını gayb ederse, mukayyed olur.

Üçüncüsü, bir katı cismin suya soğukta karışmasıdır. Suya karışan madde, suyun ismini değiştirirse, koyu olmasa da, bu su mukayyed su olur. Safranlı su, demir sülfatlı [zaclı] su böyledir. Hurma nebizi de öyledir. Hurma ve kuru üzüm soğuk suda
şekeri suya geçinceye kadar bırakılır. Ardından kaynayıncaya kadar ısıtılır. Soğuyunca da süzülür. elde edilen bu sıvıya nebîz denir.Şayet ısıtmadan süzülürse, nakî’ olur. Suyun ismi değişmediği zaman, su koyu olursa, akıcılığı kalmazsa, mukayyed olur. Akıcılığı kalırsa, üç özelliği değişse bile, temiz kalır. İçine safran düşerek boyanmış su, fasulye, nohut, yaprak, meyve ve otların soğuk suda kalarak, rengi veya kokusu, tadı değişen su, böyledir.

Dördüncüsü, suya mâyı’ hâlinde bir maddenin karışmasıdır. Küçük havuza sıvı hâlinde bir temiz cisim karışınca, bu sıvının üç sıfatı da suya benzemiyorsa, karışımın iki sıfatı bozulursa, mukayyed olur. Biri değişirse, mukayyed olmaz. Sirkeli su buna örnektir. Bir veya iki sıfatı suya benziyorsa, karışımda, suyun benzemeyen bir sıfatı değişince, mukayyed olur. Sütlü su böyledir. Çünkü, kokusuz olmaları benziyor. Kavun suyu karışan su da böyledir. Çünkü, renksiz ve kokusuz olmaları benziyor. Üç sıfatı da suya benziyorsa, karışan sıvı miktârı sudan çok veya eşit ise, mukayyed olup, abdest ve gusül câiz olmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir